„Restaurování“ turínského plátna

autor: William Meacham – archeolog specializující se na oblast jižní Číny, zabýval se datováním turínského plátna metodou radioaktivního uhlíku, napsal knihu The rape of the Shroud 

sar_2wiki5

Turínské plátno v celé délce, obrázek před „restaurováním“. Poprvé bylo plátno fotografováno v roce 1898.

Zda-li se jedná o starověkou nebo až středověkou záležitost, není jisté, nicméně turínské plátno je bezpochyby nejslavnější textilií na světě. Také patří mezi textilie, které byly snad nejintenzivněji studovány a analyzovány, neboť neustále fascinuje už svou existencí a tím, co by mohla představovat. Přesto byly některé z důkazů a informací o jejím vzniku a používání zničeny „restaurováním“, které proběhlo v roce 2002.

Celý příspěvek

Průzkum historické obuvi pomocí rentgenu

Sarah Glenn (Textiles Conservator, V&A Museum)

548e9714d534f4b1fbd66644e99549bf

Zdobené boty z 18. století, V&A Museum.

Součástí práce restaurátora je také prozkoumat a identifikovat materiály, z nichž je předmět konstruovaný. Jednou z technologií, které je možné při průzkumu použít, je rentgen. Pomocí rentgenových snímků je možné odhalit konstrukci a skrytá místa předmětů, které není možné jinak odhalit. Předměty jako například obuv a jiné oděvní doplňky, hračky i některé části oděvů mohou skrývat konstrukční prvky, jejichž odhalení může zásadně ovlivnit zvolený konzervační či restaurátorský postup.

Výsledky takového průzkumu jsou představeny na dvou příkladech rentgenových snímků obuvi provedených Joanne Hackett, (Senior Textile Conservator, V&A Museum) a Paulem Robins (fotograf). Celý příspěvek