Uskladnenie plošných textílií

Museum_Textile_Mobile_Shelving_Storage_07Uskladnenie plošných textílií navynutých na tubuse je vhodným spôsobom predchádzania neželaným zhybom, ktoré vznikajú pri dlhodobom skladovaní takýchto predmetov v zloženom stave. Je to dobrý spôsob uskladnenia obzvlášť veľkých a tažkých kusov textílií typu tapisérie a koberce, ktoré sú príliš rozmerné na a problematické na vloženie do krabice či regálu. Je to tiež bezpečný spôsob uloženia jemných plošných textílií, z ktorými je náročná manipulácia a môže hroziť ich poškodenie. Veľkou výhodou je šetrenie priestoru na uskladnenie, kedže väčšina zbierkotvorných inštitúcií trpí práve nedostatočnou veľkosťou depozitárov. Celý příspěvek