Ceremoniální roucho Lady Nancy Astor

MGConservator101551425069428

Julia Brennan při práci na ceremoniálním oděvu Lady Astor. Foto: Andre Chung, The Washington Post.

autor: Cathy Alter

V roce 1937 se Lady Astor účastnila korunovace krále Jiřího VI. a v roce 1953 královny Elizabethy II. Svůj ceremoniální oděv pak v roce 1958 darovala Valentine Museum v Richmondu. Oděv byl vystaven pouze krátce a poté znovu v roce 1981. Od té doby byl uložen v depozitáři. Z důvodu jeho zapůjčení do Langhome House v Danville, rodného místa rodiny Astorů, kde je nyní malé muzeum s otevírací dobou pouze v sobotu odpoledne, bylo potřeba šaty prohlédnout a popřípadě restaurovat a připravit na vystavení. Celý příspěvek

Reklamy

„Restaurování“ turínského plátna

autor: William Meacham – archeolog specializující se na oblast jižní Číny, zabýval se datováním turínského plátna metodou radioaktivního uhlíku, napsal knihu The rape of the Shroud 

sar_2wiki5

Turínské plátno v celé délce, obrázek před „restaurováním“. Poprvé bylo plátno fotografováno v roce 1898.

Zda-li se jedná o starověkou nebo až středověkou záležitost, není jisté, nicméně turínské plátno je bezpochyby nejslavnější textilií na světě. Také patří mezi textilie, které byly snad nejintenzivněji studovány a analyzovány, neboť neustále fascinuje už svou existencí a tím, co by mohla představovat. Přesto byly některé z důkazů a informací o jejím vzniku a používání zničeny „restaurováním“, které proběhlo v roce 2002.

Celý příspěvek

Gone with the Wind – restaurovat nebo ne – poslední část

GWTW1

Filmová svatba Scarlett O’Hara.

Filmové kostýmy byly připravovány k 75. výročí slavného filmu Gone with the Wind. Jejich restaurování provázelo množství etických otázek, kde bylo nutné rozhodovat mezi zachováním nepůvodních úprav nebo navrácením do původního stavu, který je dobře zdokumentován ve filmu. Kromě toho bylo nutné volit i mezi původními prvky, které způsobovaly poškození a jejich odstraněním. Restaurátor se vždy potýká s otázkou, jak moc do předmětu zasahovat. Jedním z nejvíce problematických předmětů byl svatební závoj Scarlett O’Hara. Už když v 80. letech závoj dorazil do Ransomova centra, byl velmi zkřehlý a celoplošně pomačkaný.

Celý příspěvek

Restaurování kostýmů ze slavného filmu Gone with the Wind – I. část

GWTW7

Vivien Leigh v roli Scarlett O’Hara ve slavném filmu Gone with the wind. Na snímku má na sobě zelené šaty ušité ze sametových závěsů.

V roce 2010 obdrželo Ransomovo centrum dotaci v hodnotě 30 tis. dolarů na restaurování pěti kostýmů z filmu Gone with the wind – Jih proti severu. Hlavním cílem bylo, aby mohly být kostýmy bez poškození vystaveny na připravované výstavě a dále zapůjčeny na výstavy do jiných institucí. Kostýmy patří Centrálnímu archivu Davida O. Selznicka a než se po natáčení v 80. letech dostaly do Ransomova centra, v rámci propagování filmu dlouho cestovaly a byly vystavovány na různých místech např. i v Metropolitním muzeu v NY. Náročné turné zřejmě zapříčinilo, že jsou kostýmy nyní ve špatném stavu. Celý příspěvek

Možné přístupy ke konzervování archeologických oděvů

Dinah Eastop (napravo) studuje punt nalezený v Nether Wallop Cache.

Dinah Eastop (napravo) studuje punt nalezený v Nether Wallop Cache.

Dinah Eastop

Čas od času se při rekonstrukci či demolici staré budovy objeví jakési „skrýše“, kde jsou uložené předměty z minulosti. Obvykle se jedná o fragmenty obnošených textilií nebo i celé oděvy, obuv, předměty denní potřeby někdy také dokumenty, obchodní žetony nebo mince. Celý příspěvek