Využitie digitálnej tlače pri práci s textilom v múzeu

Klasickým postupom stabilizácie poškodených textílií v textilných reštaurátorských dielňach je podkladanie dofarbovaným materiálom v jednom odtieni, v rovnakej alebo čo najpríbuznejšej štruktúre a materiálovom zložení. Odtieň sa volí tak, aby čo najmenej narúšal celkový vzhľad textílie. V niektorých prípadoch, napríklad u kobercov, sa podľa charakteru výpadkov volí vo väčšine prípadov doplnenie osnovy a doviazanie chýbajúcich uzlov, buď podľa vzoru, ak je možné ho odčítať alebo voľbou najdominantnejšej farby.

V zahraničí existuje mnoho experimentálnych pokusov využívania ručnej maľby, sieťotlače alebo modernejšej technológie digitálnej tlače pri dopĺňaní vypadnutých častí textílie, niektoré metódy sa dokonca dostali do bežnej praxe.4985616_orig Celý příspěvek

Reklamy