Burgos tapestry – příběh jednoho restaurování

Tina Kine (Conservator, Department of Textile Conservation, Metropolitan Museum of Art, New York)

Alice Blohm (Textile Conservator, New York)

Tapiserie s názvem „Christ is Born as Man’s Redeemer“ byla utkána patrně v jižním Holandsku v rozmezí let 1500 – 1520. Je čtvrtou ze série deseti tapiserií pojmenovaných „The Story of the Redemption of Man“ tedy o vykoupení lidstva. Než se však dostala do sbírek Metropolitního muzea v New Yorku, byla silně poškozena zubem času a také neznámým vandalem. V roce 1974 bylo rozhodnuto o započetí restaurování této cenné textilie, na němž se podílo bezpočet odborníků a trvalo celých 35 let.

DP171067

Tapiserie Christ is Born as Man’s Redeemer, Metropolitan Museum of Art NY, inv. č. MMA 38.28, rozměry 4,22 x 8 m

Celý příspěvek

Reklamy

Využitie digitálnej tlače pri práci s textilom v múzeu

Klasickým postupom stabilizácie poškodených textílií v textilných reštaurátorských dielňach je podkladanie dofarbovaným materiálom v jednom odtieni, v rovnakej alebo čo najpríbuznejšej štruktúre a materiálovom zložení. Odtieň sa volí tak, aby čo najmenej narúšal celkový vzhľad textílie. V niektorých prípadoch, napríklad u kobercov, sa podľa charakteru výpadkov volí vo väčšine prípadov doplnenie osnovy a doviazanie chýbajúcich uzlov, buď podľa vzoru, ak je možné ho odčítať alebo voľbou najdominantnejšej farby.

V zahraničí existuje mnoho experimentálnych pokusov využívania ručnej maľby, sieťotlače alebo modernejšej technológie digitálnej tlače pri dopĺňaní vypadnutých častí textílie, niektoré metódy sa dokonca dostali do bežnej praxe.4985616_orig Celý příspěvek

Reštaurovanie Cisárskeho koberca v Metropolitan Museum of Art

"Cisársky koberec". 2. polovica 16. storočia, Irán, Obdobie Safavid (1501–1722). The Metropolitan Museum of Art, New York, Rogers Fund, 1943 (43.121.1)

„Cisársky koberec“. druhá polovica 16. storočia, Irán, Obdobie Safavid (1501–1722). The Metropolitan Museum of Art, New York, Rogers Fund, 1943 (43.121.1)

Tento úchvatný „Cisársky koberec“ sa dostal do Metropolitan Museum of Art v roku 1943. Patrí medzi najväčšie a najkrajšie perzské koberce v zbierke múzea. Bol vyrobený v druhej polovici 16. storočia, s najväčšou pravdepodobnosťou počas panovania šacha Tahmaspa. Neznámym spôsobom, pravdepodobne obchodom alebo ako diplomatický dar sa dostal do Ruska a odtiaľ, okolo roku 1700 bol darovaný Petrom Veľkým Habsburgovcom do Viedne. Celý příspěvek