Klobúk z Lappvattnet

Rašeliniská poskytujú veľmi dobré podmienky pre zachovanie textilných materiálov, a práve tam bol v roku 1938 vo Švédsku nájdený vlnený klobúk. Nález bol do miestneho múzea dovezený až v roku 1966, kde bol na základe tvaru datovaný do obdobia okolo roku 1600. Po konzervátorských prácach bol klobúk nainštalovaný v tvare, v ktorom sa našiel, i keď sa v skutočnosti pravdepodobne nosil inak. V roku 2014 sa pracovníci múzea začali zamýšľať nad možnosťou, že by klobúk mohol byť starší, a preto bola malá vzorka analyzovaná rádiokarbónovou metódou C14. Výsledky testov boli veľmi prekvapujúce. Ukázali, že klobúk pochádza z doby medzi rokmi 1310 až 1440 (s najväčšou pravdepodobnosťou okolo roku 1400). Týmto zistením sa zaradil medzi jeden z najlepšie zachovaných klobúkov vo Švédsku, celej Škandinávii a možno i celej Európy.

Inštalovaný klobúk, Västerbottens museum, Švédsko

Celý příspěvek

Reklamy

„Restaurování“ turínského plátna

autor: William Meacham – archeolog specializující se na oblast jižní Číny, zabýval se datováním turínského plátna metodou radioaktivního uhlíku, napsal knihu The rape of the Shroud 

sar_2wiki5

Turínské plátno v celé délce, obrázek před „restaurováním“. Poprvé bylo plátno fotografováno v roce 1898.

Zda-li se jedná o starověkou nebo až středověkou záležitost, není jisté, nicméně turínské plátno je bezpochyby nejslavnější textilií na světě. Také patří mezi textilie, které byly snad nejintenzivněji studovány a analyzovány, neboť neustále fascinuje už svou existencí a tím, co by mohla představovat. Přesto byly některé z důkazů a informací o jejím vzniku a používání zničeny „restaurováním“, které proběhlo v roce 2002.

Celý příspěvek

Unikátní oděvy mongolských kočovných bojovníků, 7. – 11. století

tisková zpráva Fachhochschule Köln, Kolín nad Rýnem

RTEmagicC_Ausst_Steppenkrieger_Lupe_04.jpg

Maike Piecuch a Laura Peters, magisterské studentky na univerzitě aplikovaných věd v Kolíně nad Rýnem pod vedením Prof Dr. Annemarie Stauffer.

V roce 2012 byla dokončena konzervace a dokumentace hrobní výbavy ze skalní hrobky v mongolské Altai, kterou byli pověřeni studenti z Univerzity aplikovaných věd v Kolíně nad Rýnem. Jedná se o restaurované a zdokumentované nálezy z roku 2008, objevené v mongolských skalní hrobkách ze 7. – 11. století. Díky suchému klimatu se zde zachovalo množství textilních nálezů. Senzační jsou hlavně zbytky z Dugui Cahir (11. století). Jedná se o dva různé oděvy pocházející z kultury kočovných jezdců. To jsou jediné dochované kusy oblečení z 11. století, které byly dodnes známé pouze z obrázků.

Celý příspěvek

Možné přístupy ke konzervování archeologických oděvů

Dinah Eastop (napravo) studuje punt nalezený v Nether Wallop Cache.

Dinah Eastop (napravo) studuje punt nalezený v Nether Wallop Cache.

Dinah Eastop

Čas od času se při rekonstrukci či demolici staré budovy objeví jakési „skrýše“, kde jsou uložené předměty z minulosti. Obvykle se jedná o fragmenty obnošených textilií nebo i celé oděvy, obuv, předměty denní potřeby někdy také dokumenty, obchodní žetony nebo mince. Celý příspěvek

Archeologické čepice ze Špicberských ostrovů

mutsje_2

Carola Holz, Rijksmuseum, Amsterdam

příspěvek z Textile Sympozium 7. – 8. října 2013 v Rijksmuseum, Amsterdam

Mezi lety 1979 a 1981 proběhly pod vedením Arctic Department of The University of Groningen tři archeologické expedice na Špicberské ostrovy v Severním ledovém oceánu. V 17. století se zde nacházela holandská velrybářská osada, jejíž pozůstatky byly cílem archeologického výzkumu. Archeologické nálezy zahrnovaly kromě velkého množství předmětů také textilie nalezené v hrobech původních osadníků. Jednalo se převážně o ponožky, košile, kabáty, kalhoty a 37 fragmentárně i kompletně zachovalých čepic.

Celý příspěvek