Možné přístupy ke konzervování archeologických oděvů

Dinah Eastop (napravo) studuje punt nalezený v Nether Wallop Cache.

Dinah Eastop (napravo) studuje punt nalezený v Nether Wallop Cache.

Dinah Eastop

Čas od času se při rekonstrukci či demolici staré budovy objeví jakési „skrýše“, kde jsou uložené předměty z minulosti. Obvykle se jedná o fragmenty obnošených textilií nebo i celé oděvy, obuv, předměty denní potřeby někdy také dokumenty, obchodní žetony nebo mince. Časové rozmezí těchto předmětů může být široké od 16. až do 18. století. Předměty bývají ukryté převážně do prostor okolo dveří, oken, někdy do komínových průduchů, dutin v podlaze nebo např. do chlebových pecí, které se přestaly používat. Důvody pro ukrývaní těchto věcí jsou nejasné.

V podstatě se jedná o archeologické předměty. Po nalezení a vyzvednutí jsou textilie v lepším případě předány ke konzervaci, kde by měla být prozkoumána kondice předmětu a proveden materiálový průzkum. Ještě před konzervačním zásahem by však mělo být rozhodnuto za jakým účelem bude textilie dále sloužit – jako předmět určený na výstavu či jako studijní objekt. Na tomto rozhodnutí totiž déle závisí postup konzervace potažmo restaurování.

Každý konzervační zásah vede pouze k upřednostnění jednoho aspektu nálezu např. zachování nálezu jako takového, zachování stop po jeho užívání jako oděvu nebo zachování objektu tak, jak byl původně vyroben atd. Rozsah konzervátorských zásahů zahrnuje od řešení způsobu uložení a vystavení, minimální zásah a vytvoření repliky až po důkladné konzervování-restaurování předmětu.

Na třech následujících příkladech jsou ukázány rozdílné přístupy k předmětům, na jejichž počátku bylo rozhodnutí o jejich dalším významu.

Příklad první

V Nether Wallop Cache, Hampshire, Uk byl nalezen textilní punt (součást ženského oděvu 18. století, vkládal se mezi napjaté přednice šněrovačky). Zde byl zvolen konzervační postup, který se zaměřil především na detailní dokumentaci, průzkum materiálů a konstrukce předmětu. Analýzy ukázaly, že se původně jednalo o korzet, z něhož byla část vystřižena, upravena a užívána dál jako punt. Na povrchu puntu jsou patrné známky po opotřebení a opravách, které předcházely jeho ukrytí do komínového průduchu hrázděného domu. Konzervační postup se skládal z neinvazivního ošetření, díky němuž bylo možné zachovat všechny stopy po výrobě a užívání a tedy komplexní historii předmětu. Pro odjasnění použitých materiálů a vnitřní struktury puntu byl použit rentgen. Ten odhalil, že pro vyztužení byly použity pravé kostice. Po odebrání vzorku se souhlasem majitele, bylo analýzou DNA zjištěno, že se jednalo o severoatlantickou velrybu pravou (Eubaleana glacialis) z dříve neevidované mitochondriální linie tohoto druhu. Punt byl uložen na potaženou podložku, aby byl chráněn při manipulaci.

a04fig10

Punt byl nalezený v Nether Wallop Cache, na vedlejším rentgenovém snímku je vidět vyztužení kosticemi.

Příklad druhý

Dalším příkladem je nález kabátce s podšívkou z Reigate Cache. Byl zvolen postup s důrazen na zachování všech stop po užívání až do chvíle nálezu. To znamená zachovat známky nošení (například stopy a sklady na límci a v podpaží) stejně jako současný stav kabátce jako kontext nálezu (zmuchlání). Čištění bylo striktně omezeno pouze na nečistoty, které kabátec kontaminovaly po jeho vyzvednutí z místa nálezu. Pomačkání ani dřívější nečistoty odstraňovány nebyly. Analýzy barviv na vrchní vlněné tkanině prokázaly přítomnost indigotinu, což znamená, že kabátec měl zřejmě oproti současnému hnědému zbarvení původně modrou barvu. Pro účely vystavení byla podle originálu zhotovena replika. Na výstavě s názvem Hidden House History byl původní kabátec prezentován jako ukázka toho, v jakém stavu bývají takovéto archeologické textilie nalézány. Na kopii kabátce pak bylo možné vidět, jak vypadal, když byl nový.

a04fig05

Kabátec ze 17. století byl nalezený v Reigate Cache, vedle jeho kopie.

Příklad třetí

Konzervační zásah na kapsáři a dětském čepečku, nalezeném v dutině stěny v Abingdon Cache 2 měl za cíl zachovat předměty jako takové, to znamená jejich původní vzhled. Průzkum ukázal, že v případě potištěné látky kapsáře se jedná o velmi vzácně dochovaný příklad běžného a levného typu kapsáře, který byl populární v Británii v 18. století. Proto bylo rozhodnuto o důkladném konzervování-restaurování. Předměty byly čištěny mokrou cestou, aby došlo k vyrovnání a relaxaci poškozené tkaniny. Odstraněním nečistot a navrácením do původního tvaru došlo ke zvýšení čitelnosti předmětů. Vyrovnání také umožnilo přichytit kapsář na podložku a chránit ho tak před snadným poškozením. Předměty byly následně vystaveny v takovém stavu, v jakém byly během svého používání. Zachování původního vzhledu předmětů bylo upřednostněno před stopami používání a stavu, v jakém byly předměty nalezeny.

a04fig03

Dětský čepeček a kapsář byly nalezeny v Abingdon Cache 2, před konzervováním.

Většina oděvů, které jsou nalezeny jako archeologické nálezy nese stopy po používání jako například sklady nebo odřené či onošené části. Stejně tak mohou být přešité nebo změněné, protože čase začaly plnit jinou funkci. To vše je však součástí historie a „života“ těchto předmětů, což bychom měli vzít v úvahu před začátkem konzervování.

a04fig04

Dětský čepeček a kapsář po konzervování.

Projekt The Deliberately Concealed Garments (DCGP)

V 1998 Dinah Eastop iniciovala projekt „Záměrně skryté oděvy“, který má snahu lokalizovat, dokumentovat a zkoumat oděvy spolu s dalšími předměty nalezenými ve skrýších starých budov. Jde o průkopnickou práci, kterou nastartovala June Swann, která začala v Northampton Museums and Gardens katalogizovat obuv nalezenou ve starých budovách. Archeologické nálezy historických textilií a oděvů představují běžné každodenní oděvy ze 17. a 18. století, které se zřídka zachovají jiných způsobem. Cílem projektu je zabránit ztrátě těchto nálezů, sbírat data a informovat o možnosti jejich objevení. Další informace o probíhajícím projektu: www.concealedgarments.org.

full text článku i s použitou literaturou: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-47142007000100004

Reklamy

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s